HomOde is honoring being gay … an inspirational platform where we value each other… in our undeniably exceptional being. Accepted without question. But above all, we value the talent to be gay. Our soul: resilient in our creativity, inspiring in our engagement. Present and visible, over the centuries: in dance, acting, fashion, design, art, performing arts, musicphilosophy, politics, journalism, writing, photography, sports, economics and science.

This creative vitality in diversity continues to shape the world we live in. In an exceptional and remarkable way we all have been given the most precious ‘memories of human expression’. Sex always takes centre stage in the general conversation about homosexuality. HomOde does not discuss this topic. We show the inspirational life of our  nature without orgasms. HomOde is honoring the existential and much needed talent on a platform where expressing the ‘colors of life’ have so much more to tell than pink alone.

From the editors

 

 

 

 

HomOde is een Ode aan ‘de Homo’. Een inspirerend platform waar we elkaar waarderen homoseksueel te zijn. Onbesproken geaccepteerd. Maar vooral als Ode aan het talent om homo te zijn. Onze ziel, weerbaar in onze creativiteit. Inspirerend in onze betrokkenheid. Aanwezig en zichtbaar, door de eeuwen heen: creatief, filosofisch, politiek, literair, fotografisch, muzikaal, sportief, economisch en wetenschappelijk.

Deze creatieve vitaliteit heeft de wereld mede op exceptionele wijze gevormd en inmiddels verrijkt met de meest dierbare ‘herinneringen’. Sex vormt en vormde immer het hart van het algemene gesprek over homosexualiteit. HomOde laat dit onbesproken. We tonen het inspirerende leven tussen de natuur der orgasmen. HomOde is een ode aan talent. Een platform waar gevoel voor de ‘kleur des levens’ zoveel meer heeft te vertellen dan roze alleen.

Van de redactie