01
02
#Fashion

jean paul
gaultier

A tribute | Een ode Jean Paul Gaultier
03
#Fashion

karl
lagerfeld

A tribute | Een ode Karl Lagerfeld
04
#Fashion

alexander
mcqueen

A tribute | Een ode Alexander McQueen
05
#Fashion

jan
taminiau