HOMODE – It’s a talent to be gay

HomOde is een Ode aan ‘de Homo’. Een inspirerend platform waar we - elkaar - waarderen homoseksueel te zijn. Onbesproken geaccepteerd. Maar vooral als Ode aan het talent om homo te zijn. Onze ziel, weerbaar in onze creativiteit. Inspirerend in onze betrokkenheid. Aanwezig en zichtbaar, door de eeuwen heen: creatief, filosofisch, politiek, literair, fotografisch, muzikaal, sportief, economisch en wetenschappelijk.

Deze creatieve vitaliteit heeft de wereld mede op exceptionele wijze gevormd en inmiddels verrijkt met de meest dierbare ‘herinneringen’. Sex vormt en vormde immer het hart van het algemene gesprek over homosexualiteit. HomOde laat dit onbesproken. We tonen het inspirerende leven tussen de natuur der orgasmen. HomOde is een ode aan talent. Een platform waar gevoel voor de ‘kleur des levens’ zoveel meer heeft te vertellen dan roze alleen.

“I should like to know why nearly every man who approaches greatness tends to homosexuality, whether he admits it or not…” – D.H. Lawrence